บทความรวม

March 25, 2021

ระบบป้องกันอัคคีภัย VS ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นอาวุธประจำตัวของนักดับเพลิงและมีความจำเป็นต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารก่อนที่บริการดับเพลิงจะไปถึงเป็นอย่างมาก ระบบดับเพลิงภายในอาคารประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชนิดสำหรับจุด...

Read More

November 17, 2020

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นอาวุธประจำตัวของนักดับเพลิงและมีความจำเป็นต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารก่อนที่บริการดับเพลิงจะไปถึงเป็นอย่าง...

Read More

July 20, 2020

Fire Extinguishers Different Types and TheirApplications

การติดตั้งระบบดับเพลิง หรือ ระบบ fire alarm ถูกติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยพื้นฐานแล้ว ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire...

Read More