- ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์
ติดตั้งระบบปริงเกอร์ อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

ติดตั้ง Supervisory switch,Water Motor Gong และ Water flow switch
ติดตั้ง ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Reel)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้ง Supervisory switch,Water Motor Gong และ Water flow switch

 

- ติดตั้ง ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Reel)

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ภายในอาคารประปา

ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์
ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ติดตั้งระบบ N2 อาคารบรรจุแอลกอฮอล์

ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต   

( liquor distillery organization )​

 

- ตรวจเช็คระบบ,เปลี่ยนอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด

 

- ติดตั้งระบบ Fire Alarm System

Fire System Inter

Call 02-551-4427-9