การบริการของเรา

- รับออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)+การรับประกัน+บริการหลังการขาย
- รับตรวจสอบFireAlarmประจำปี
- ซ่อม-ตรวจ-เชค-แก้ไข ระบบ Fire Alarm System ทุกยี่ห้อโดยทีมช่างผู้ชำนาญ
- รับออกแบบ-ติดตั้งท่อส่งน้ำดับเพลิง ตู้ดับเพลิง วาล์วดับเพลิง+การรับประกัน+บริการหลังการขาย
- รับออกแบบ-ติดตั้งระบบสปิงเกอร์ดับเพลิง +การรับประกัน+ บริการหลังการขาย
- รับออกแบบ-ติดตั้งระบบ Co2+การรับประกัน + บริการหลังการขาย
- รับออกแบบ-ติดตั้งระบบ FM-200 + การรับประกัน + บริการหลังการขาย
- รับออกแบบ-ติดตั้ง Fire Pump & Jockey Pump + การรับประกัน + บริการหลังการขาย​

            ซึ่งหลักการทำงานของเรา บริหาร จัดการภายใต้ระบบ Construction Design Management  ซึ่งจะทำให้การทำงานของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นปัญหาในแต่ละงานนั้นๆหรือส่วนงานนั้นๆ   นอกจากนี้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เรายึดหลักความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยยึดตามหลัก Nation fire protection association (NFPA) , FM , สภาวิศกร ฯ เป็นต้น  ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในงานของเรา และสินค้าที่เรานำมาใช้กับองค์กรของท่านอย่างแน่นอน​

Fire System Inter

Call 02-551-4427-9