การบริการของเรา

• รับออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) + การรับประกัน + บริการหลังการขาย

• รับตรวจสอบ FireAlarm ประจำปี

• ซ่อม-ตรวจ-เชค-แก้ไข ระบบ Fire Alarm System ทุกยี่ห้อโดยทีมช่างผู้ชำนาญ

• รับออกแบบ-ติดตั้งท่อส่งน้ำดับเพลิง ตู้ดับเพลิง วาล์วดับเพลิง + การรับประกัน+บริการหลังการขาย

• รับออกแบบ-ติดตั้งระบบสปิงเกอร์ดับเพลิง + การรับประกัน + บริการหลังการขาย

• รับออกแบบ-ติดตั้งระบบ Co2 + การรับประกัน + บริการหลังการขาย

• รับออกแบบ-ติดตั้งระบบ FM-200 + การรับประกัน + บริการหลังการขาย

• รับออกแบบ-ติดตั้ง Fire Pump & Jockey Pump + การรับประกัน + บริการหลังการขาย

ซึ่งหลักการทำงานของเรา บริหาร จัดการภายใต้ระบบ Construction Design Management  ซึ่งจะทำให้การทำงานของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นปัญหาในแต่ละงานนั้นๆหรือส่วนงานนั้นๆ นอกจากนี้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เรายึดหลักความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยยึดตามหลัก Nation fire protection association (NFPA) , FM , สภาวิศกร ฯ เป็นต้น  ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในงานของเรา และสินค้าที่เรานำมาใช้กับองค์กรของท่านอย่างแน่นอน​

ที่อยู่
34,34/1 ซ.รามอินทรา 5 แยก 9 ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10220 ประเทศไทย

FOLLOW US​